Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Het herroepingsrecht vervalt na 14 dagen dat u of een door u aangewezen derde, anders dan de vervoerder, de laatste partij of artikel fysiek in bezit heeft genomen.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ZENNN Eénmanszaak, Oude Baan 408 - 3630 Maasmechelen +32 (0) 491 74 47 57, info@zennnhome.com op de hoogte brengen van uw voornemen om deze overeenkomst te herroepen, door middel van een uitdrukkelijke verklaring (bijv. per post, fax of e-mail).

 

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, dient u de kennisgeving met betrekking tot uw beslissing om het herroepingsrecht uit te oefenen, te verzenden voordat de herroepingstermijn afloopt.